Hoe kan ik mijn inbox beter organiseren: Clutter - Onbelangrijke mail

Naast "Ongewenste email" (SPAM) heeft Office 365 nu ook "Onbelangrijke email".  Dit is een extra map die kan geactiveerd worden via de Outlook Web Access (zie hieronder).  Onbelangrijke email maakt gebruikt van de kracht van Office Graph en analyseert de berichten in Postvak in.  De onbelangrijke berichten worden verplaatst naar de map "Onbelangrijke email".  Het systeem leert ook van jouw acties. Als je bijvoorbeeld een bericht wist zonder het te lezen.  Ook kan je er zelf voor zorgen dat het systeem beter werkt, door zelf berichten te verslepen van Postvak in naar Onbelangrijk email of omgekeerd (of via de rechtermuisknop: "Verplaatsen naar onbelangrijke email").  Het is ook een gepersonaliseerd systeem en werkt voor iedereen anders.

 • Ga naar https://outlook.office365.com en log in
 • Daarna ga je naar Instellingen => Email => Automatische verwerking => Onbelangrijke email
 • Hier kan je "Onbelangrijke email" in-of uitschakelen en de instellingen wijzigen.
 • Daarna verschijnt de map onder "Postvak in":

Via Powershell kan een administrator de "Onbelangrijke email" ook zelf gaan beheren:

 • Eerst moet je verbinding maken met Exchange Online:
  $UserCredential = Get-Credential 
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
 • Opvragen wie "Onbelangrijke email" geactiveerd heeft:
  $hash=$null;$hash=@{};$mailboxes=get-mailbox;foreach($mailbox in $mailboxes) {$hash.add($mailbox.alias,(get-clutter -identity $mailbox.alias.tostring()).isenabled)};$hash | ft
 • "Onbelangrijke email" voor iedereen uitschakelen:
  Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Set-Clutter -Enable $False

 

Kris Deleu, Cloud Expert | www.itcare.be

Add comment